Beza

34 teksty – auto­rem jest Be­za.

Spo­dobał mi się chłopak, jest miły, dob­rze wycho­wany, na­wet cza­rujący. Ale myślę, że do­wiem się o nim naj­więcej, gdy poz­nam je­go mamę. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 maja 2014, 17:08

To przyk­re gdy nikt o ciebie nie dba. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 30 kwietnia 2014, 00:06

Moją ko­leżankę fa­cet uderzył w twarz, dziś widziałam ich idących objętych wpół. Naiw­na, głupia, uza­leżniona, a może kocha ? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 marca 2014, 23:52

Wychodzę dla ciebie ze skóry, jak te­go nie do­ceniasz, to się wypchaj. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 27 lutego 2014, 20:01

Jeżeli na­wet w chwi­lach in­tymnych nie znaj­duję z tobą ra­dości, to po co mi ty, po co ci ja... 

myśl
zebrała 56 fiszek • 25 lutego 2014, 07:47

Chcę trochę czułości, czy to tak wiele ? 

myśl
zebrała 30 fiszek • 17 lutego 2014, 07:51

Wo­lałabym, żebyś się ze mną kochał, nie prze­laty­wał ! 

myśl
zebrała 37 fiszek • 14 lutego 2014, 07:59

Fa­cet jest jak pies -
jak głod­ny, wszys­tko mu jed­no z ja­kiej, której, czy­jej - mis­ki je ! 

myśl
zebrała 25 fiszek • 13 lutego 2014, 20:58

To, że kar­misz mo­jego psa nie znaczy, że mnie kochasz. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 lutego 2014, 08:06

Na­wet do te­go, żeby po­wie­dzieć fa­ceto­wi "spa­daj", trze­ba dojrzeć. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 11 lutego 2014, 05:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność